20201208_dhc_dvb_logo_grey

Digitālās Veselības biedrība

 

Vīzija

Izveidot ekosistēmu, kas ar digitāliem risinājumiem veicina veselības aprūpes efektivitāti un ilgtspējību

 


Misija

Veselības aprūpes sistēmā ieinteresēto pušu partnerība ar mērķi veidot veicinošu vidi inovatīvām pieejas*, lai sabiedrībai nodrošinātu kvalitatīvāku un ilgāku dzīvi

* procesi, tehnoloģijas, materiāli, koncepti...

 


Valde

janis_slezins

Dr. Jānis Šlēziņš

Valdes priekšsēdētājs

kristaps_krafte

Kristaps Krafte

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars-Vetra_quadratisch

Prof. Aivars Vētra

Valdes loceklis


Aicinām atbalstīt un pievienoties!

 • Pacientus un to ģimenes locekļus

  Piem., pacientu organizācijas, pensionāru apvienības...

 • Lēmumu pieņēmējus valstī un pašvaldībā
 • Augstskolas, pētniecības centrus un pētniekusnovēt

  Piem., augstskolas, pētniecības institūti, laboratorijas, studentu organizācijas

 • Uzņēmumi un jaunuzņēmumi IKT un dzīvības zinātnes jomāsonsultēt un ieviest

  Kuri attīsta inovatīvu risinājumu veselības aprūpes jomā

 • Veselības aprūpes nodrošinātāji

  Piem., ārstu biedrības un ārsti, slimnīcas, privātās veselības aprūpes iestādes, rehabilitācijas iestādes, privātās prakses, rehabilitācijas iestādes, sociālās aprūpes iestādes...

   

 • Investori

  Piem., biznesa eņģeļu tīkli...

 • Nevalstiskā sektora partnerus

  Piem., citi klasteri, nozaru asociācijas...


Mērķi

 • Tīkloties!

  Apvienot domubiedrus mūsu vīzijas un misijas īstenošana

 • Ietekmēt!

  Strādāt ar lēmumu pieņēmējiem, lai veidotu politikas, likumdošanu un atbalsta instrumentus inovatīvu risinājumu veselības aprūpē atbalstam

 • Inovēt!

  Būt pirmais atbalsts veselības inovāciju* izstrādes procesā

  * Ar mērķi veicināt veselības aprūpes pieejamību, slimību prevenciju

 • Konsultēt un ieviest!

  Palīdzēt identificēt labākos sadarbības partnerus, risinājumus un atbalsta iespējas inovatīvu risinājumu ieviešanai

 • Izglītot un komunicēt!

  Veidot izpratni un organizēt apmācības par digitālās veselības risinājumiem visā sabiedrībā

 • Ejam starptautiski!

  Pozicionēt sevi kā starptautiska līmeņa sadarbības partneri